Ambulancia internej medicíny

Ambulancia je dnes zatvorená.
Volajte +421 2 6381 0143

Rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti

  • Náplňou našej ambulancie je komplexná zdravotná starostlivosť (prevencia, diagnostika a liečba) u pacienta s internými ochoreniami akútnymi aj chronickými.
  • Poradenstvo pri rôznych ochoreniach ako napr. obezita, porucha látkovej premeny tukov…
  • Interné predoperačné vyšetrenia
  • Manažment pacienta predoperačne

Prístrojové vybavenie

  • Ekg prístroj MAC 800
  • Tlakový Holter Tonoport 5
  • Ekg Holter CardioMem CM 3000SM
  • Inner Scan V merač telesnej stavby (BMI, abdominálny tuk, hmotnosť…)
  • Glukomer Bene Check

Ordinačné hodiny

Deň Ordinačné hodiny
Pondelok, utorok, streda, piatok 13.00- 15.00

Cenník

Pre nepoistených pacientov a interné vyšetrenia pred nehradenými výkonmi ZP

Poradie Úkon Cena EUR
1 Interné vyšetrenie 50
2 Interné vyšetrenie aj odberom a zhodnotením lab. výsledkov ( aj predoperačné) 150
3 TK Holter a EKG Holter 20
4 Elektrokardiogram s popisom 12

Pre pacientov v zmluvných poisťovniach

Poradie Úkon Cena EUR
5 Služba osobného charakteru  na vopred dohodnutý termín v ordinačných hodinách u registrovaných pacientov v našej ambulancii všeobecného lekára 5
6 Služba osobného charakteru na vopred dohodnutý termín v ordinačných hodinách u neregistrovaných pacientov v našej ambulancii všeobecného lekára 15
7 Vyšetrenie spojené so službou osobného charakteru u registrovaných pacientov v našej ambulancii všeobecného lekára 20
8 Manažment pacienta v SR 20
9 Manažment pacienta v zahraničí 50

Zmluvné vzťahy

Zariadenie je vo zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami v Ambulancii všeobecného lekárstva pre dospelých a Internej ambulancii. Ambulancia klinickej farmakológie a Homeopatická ambulancia je hradená pacientom podľa cenníka

Logo poisťovňa dôvera
Logo poisťovňa Union
Logo Všeobecná zdravotná poisťovňa