Vyšetrenie kľúčových ukazovateľov

Vyšetrenie kľúčových zdravotných ukazovateľov pomocou telesného analyzátora.

Meranie biologického veku

Výsledky vyšetrenia naznačujú takzvaný biologický vek pacienta. Ide o súhrn výsledkov meraní, ktoré spoločne vypočítajú údaj vnútorného veku pacienta. Ten môže byť odlišný od skutočného veku. Získaný údaj slúži lekárovi ako podklad na odporúčanie k zmenám životného štýlu.

Pacient aj pomocou týchto údajov spozná svoju štartovaciu čiaru. Poznaním svojho biologického veku ho ďalší pokrok ľahšie motivuje ku zmenám životného štýlu a zdravým návykom. Vyšetrenie často ukáže, že štyridsiatnik môže mať biologický vek šesťdesiat rokov. Je to však údaj, ktorý je zmenami životného štýlu možné ľahko napraviť.

— vysvetľuje MUDr. Etela Janeková.

Vyšetrenie odmeria tieto údaje:

  • vek
  • BMI
  • % telesnej vody
  • hodnota viscerálneho (vnútorného) tuku
  • bazálna metabolická spotreba
  • denný kalorický príjem
  • metabolický vek
  • svalová hmota
  • kostná hmota

Zmluvné vzťahy

Zariadenie je vo zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami v Ambulancii všeobecného lekárstva pre dospelých a Internej ambulancii. Ambulancia klinickej farmakológie a Homeopatická ambulancia je hradená pacientom podľa cenníka

Logo poisťovňa dôvera
Logo poisťovňa Union
Logo Všeobecná zdravotná poisťovňa