Meranie ABI

ABI index je definovaný ako pomer krvného tlaku meraného na dolnej končatine (členku) a krvného tlaku meraného na hornej končatine. Znížený tlak na dolných končatinách sa vyskytuje pri ischemickej chorobe dolných končatín.

ABI index je tak dôležitým rizikovým ukazovateľom ischemickej choroby dolných končatín. Predpovedá pravdepodobnosť výskytu srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

Vyšetrenie odporúčame pacientom s podozrením na vznik a výskyt srdcovo cievnych ochorení.


Zmluvné vzťahy

Zariadenie je vo zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami v Ambulancii všeobecného lekárstva pre dospelých a Internej ambulancii. Ambulancia klinickej farmakológie a Homeopatická ambulancia je hradená pacientom podľa cenníka

Logo poisťovňa dôvera
Logo poisťovňa Union
Logo Všeobecná zdravotná poisťovňa