O nás

  Ordinujúci lekár

MUDr. Etela Janeková, PhD

Vzdelanie

 • 1984-1990 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Odbor všeobecné lekárstvo
 • 1993 Lekárska fakulta – atestácia z vnútorného lekárstva, Univerzita Komenského, Bratislava
 • 1995 Certifikát zo základov homeopatickej terapie
 • 1996 Špecializačná atestácia – Klinická farmakológia
 • 1998 Diplomovaná skúška z homeopatie
 • 2005 Certifikačná skúška odbor – Farmakoekonomika
 • 2008 Profesionálny certifikát z manažmentu , OMI
 • 2009 Špecializačná atestácia – Všeobecné lekárstvo
 • 2013- 2018 Doktorandské štúdium

Doplnkové vzdelanie

 • 2001 Certifikát hojenia rán
 • 2005 Kurz manažérstva kvality ukončený praktickou a písomnou skúškou v súlade so súborom noriem ISO radu 9000
 • 2015 Osvedčenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľov samostatne
 • 2017 Osvedčenie o absolvovaní školenia lekárov poverených ÚDZS na výkon prehliadky mŕtveho
 • 2018 ICH-GCP in English – certificate of Achievement

 

Pracovné skúsenosti

 • 1990–2000 Martinská fakultná nemocnica Jeseniovej lekárskej fakulty UK II. interná klinika
 • 1990–1994 sekundárna lekárka, Oddelenie klinickej farmakológie
 • 1994–2000 sekundárna lekárka do roku 1996, potom primárka Oddelenia klinickej farmakológie
 • 1996–2000 Krajská odborníčka MZSR pre Žilinský Kraj
 • Predsedkyňa krajskej aj nemocničnej komisie pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku
 • Predsedkyňa Etickej komisie MFN
 • 2000–2005 Ústavná klinická farmakologička na Slovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb
 • Predseda v komisiách: Etická SÚSCH, Komisia pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku, ATB komisia, Nozokomiálna Komisia SÚSCH
 • 2006–2008 Zdravotná poisťovňa Dôvera, Sideria a.s., riaditeľka úseku zdravotných činností v ZP Dôvera, a.s. a členka predstavenstva ZP Dôvera, a.s.
 • 2008–2009 Medissimo (súkromná nemocnica), riaditeľka pre obchod a marketing, primárka interného oddelenia
 • 2010 InClinic s.r.o, konateľka a ambulantná lekárka v odboroch vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo a klinická farmakológia

Členstvo v spoločnostiach

 • Od roku 1997 som členkou Výboru Spoločnosti klinickej farmakológie SLS
 • Od roku 2002 – 2008 členka Výboru Spoločnosti pre farmakoekonomiku SLS
 • Od roku 2012 – 2017 Podpredsedkyňa Správnej rady ÚDZS

 • Od roku 2016 členka odbornej pracovnej skupiny Komisie pre zdravotné výkony v špecializačnom odbore klinická farmakológia

   


  Zdravotná sestra

Mgr. Dana Rédlerová

Vzdelanie

 • 1984-1988 Stredná zdravotnícka škola MUDr. I. Hálka, Bratislava
 • 2004-2009 Lekárska fakulta – Ústav Ošetrovateľstva, Univerzita Komenského, Bratislava
 • 1988-1993 DFNsP, Bratislava, Neurologické oddelenie, detská sestra pri lôžku
 • 1993-1996 DFNsP, Bratislava, Neurologická ambulancia, ambulantná sestra, EEG laborant
 • 1996-2009 MUDr. Lehocká Katarína, ambulancia praktického lekára pre dospelých, Bratislava, ambulantná sestra
 • 2010 InClinic s.r.o., Bratislava, ambulantná sestra

Komunikujeme anglicky, maďarsky


Zmluvné vzťahy

Zariadenie je vo zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami v Ambulancii všeobecného lekárstva pre dospelých a Internej ambulancii. Ambulancia klinickej farmakológie a Homeopatická ambulancia je hradená pacientom podľa cenníka

Logo poisťovňa dôvera
Logo poisťovňa Union
Logo Všeobecná zdravotná poisťovňa