Ambulancia klinickej farmalógie

Vyšetrenie v ambulancii je iba na objednávku.
Volajte +421 2 6381 0143

Rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti

  • Komplexné posúdenie užívanej farmakoterapie, vrátane nežiaducich učinkov, interakcií liekov
  • Interpretácia hladín liekov ( antiepileptík, antibiotík…)
  • Farmakoterapia v tehotenstve a v starobe.

Cenník

Poradie Úkon Cena EUR
1 Farmakologické vyšetrenie 40
2 Kontrolné vyšetrenie 20

Zmluvné vzťahy

Zariadenie je vo zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami v Ambulancii všeobecného lekárstva pre dospelých a Internej ambulancii. Ambulancia klinickej farmakológie a Homeopatická ambulancia je hradená pacientom podľa cenníka

Logo poisťovňa dôvera
Logo poisťovňa Union
Logo Všeobecná zdravotná poisťovňa