OZNAM

Vážení pacienti,
počas našej dovolenky od 2.1.-5.1.2024 došlo k vykradnutiu nášho pracoviska s odcudzením a zničením prístrojov a vybavenia pracoviska, preto Vás žiadam o trpezlivosť pri Vašom ošetrení v týždni od 8.1.-12.1. 2024, poskytovať zdravotnú starostlivosť budeme v ordinačných hodinách, avšak s obmedzením pre postupné nastavenie elektronických systémov potrebných pri ambulantnej činnosti.
Vďaka za porozumenie
MUDr. Etela Janeková, PhD.
In Clinic s.r.o

OZNAM

Vážení pacienti,
počas našej dovolenky od 2.1.-5.1.2024 došlo k vykradnutiu nášho pracoviska s odcudzením a zničením prístrojov a vybavenia pracoviska, preto Vás žiadam o trpezlivosť pri Vašom ošetrení v týždni od 8.1.-12.1. 2024, poskytovať zdravotnú starostlivosť budeme v ordinačných hodinách, avšak s obmedzením pre postupné nastavenie elektronických systémov potrebných pri ambulantnej činnosti.
Vďaka za porozumenie
MUDr. Etela Janeková, PhD.
In Clinic s.r.o